Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Τρίτη, 15/12/2009, 8:00μμ: Βιβλιοπαρουσίαση «Παλαιστίνη, αιτίες και μύθοι»

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την παρουσίαση του βιβλίου «Παλαιστίνη, αιτίες και μύθοι» του δημοσιογράφου της Ελευθεροτυπίας Νασίμ Αλάτρας, καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε.

Η παρουσίαση έγινε στο βιβλιοπωλείο «Εκτός των Τειχών» (Γραβιάς 10-12, Εξάρχεια).


Αν θέλετε να ανεβάσετε την παρουσίαση στην σελίδα σας, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:

<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&amp;layout=playerEmbedDefault&amp;backgroundColor=0xffffff&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0xffffff&amp;headerBarGlossEnabled=false&amp;controlBarGlossEnabled=false&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=false&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=0.9&amp;dropShadowEnabled=false&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=0&amp;paddingRight=0&amp;paddingTop=0&amp;paddingBottom=0&amp;cornerRadius=3&amp;backToDirectoryURL=null&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=null&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=false&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=false&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=5&amp;contentId=pla_7c65bae9-c333-40a1-90c6-d8b873580dc1&amp;initThumbUrl=http://mogulus-user-files.s3.amazonaws.com/chexoapotv/2009/12/15/ae7339f3-21c5-48cd-b26c-eb85f46e8347_3670.jpg&amp;playeraspectwidth=4&amp;playeraspectheight=3&amp;mogulusLogoEnabled=true&amp;width=450&amp;height=450&amp;wmode=window" type="text/javascript">
</script>