Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Ανακοίνωση από την Google

Πηγή: Known Issues for Blogger

"A small percentage of Blogger users have experienced error messages this afternoon as the result of what appears to be an ongoing distributed denial of service attack aimed at multiple services across the web."

«Ένα μικρό ποσοστό χρηστών του Blogger αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος απόψε, ως αποτέλεσμα μιας, όπως φαίνεται, συνεχιζόμενης επίθεσης DDoS, η οποία χτυπάει πολλές υπηρεσίες σε όλον τον ιστό.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου