Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Καταγγελία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ

Θέμα: Αθέτηση συμφωνίας υπουργού, προέδρου Επιτροπής Ανταγωνισμού και απεργών πείνας.

Την περασμένη Δευτέρα, στις 15 Ιουνίου 2009, σε συνάντηση των απεργών πείνας κκ. Θεόδωρου Τενέζου και Γεωργίου Κοσμόπουλου με τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γεώργιο Βλάχο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Σπύρο Ζησιμόπουλο στο Υπουργείο Ανάπτυξης συμφωνήθηκε ότι:

  1. Οι απεργοί παραδίδουν τον φάκελλο των καταγγελιών προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και νέα στοιχεία στον κ. Υφυπουργό

  2. Ο κ. Υφυπουργός θα αποστείλει αμέσως προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού αίτηση, σύμφωνα με το αρθρο 9 παρ.1 του Ν.703/77, με την οποία θα ζητά να διερευνηθεί εξ αρχής το σύνολο των καταγγελιών, ικανοποιώντας το βασικό αίτημα των απεργών, ο δε πρόεδρος της Επιτροπής θα δώσει εντολή να αρχίσει άμεσα η πλήρης έρευνα.

  3. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει άμεσα την ολομέλεια της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.703/77, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης, η οποία αφορούσε μέρος μόνο της καταγγελίας Θ. Τενέζου, πράγμα νομικά και πραγματικά απαραίτητο για τη νέα πλήρη έρευνα.

Στη συνέχεια, ο κ. υφυπουργός, συνεπής στα συμφωνηθέντα, εντός 24 ωρών εξέδωσε και απέστειλε πρός την Επιτροπή Ανταγωνισμού την σχετική αίτηση.

Αντίθετα, ο επικεφαλής της Επιτροπής, μία εβδομάδα αργότερα, αγνοώντας επιδεικτικά τους άμεσους κινδύνους για την ζωή του Θεόδωρου Τενέζου, οι οποίοι ήταν προφανείς και τονίστηκαν κατά τη συνάντηση, δείχνει, όχι μόνο να ολιγωρεί, αλλά κάνει και δημόσιες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν προτίθεται να εφαρμόσει την συμφωνία σε ό,τι τον αφορά.

Εν όψει των παραπάνω οι απεργοί απέστειλαν επιστολή στον κ. Υφυπουργό, με κοινοποίηση στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο, όπου καταγγέλλεται η στάση του Προέδρου της Επιτροπής και ζητείται η αποπομπή του, ενώ δηλώνεται ότι η απεργία θα συνεχιστεί μέχρι την ικανοποίηση κατ'ελάχιστον των βασικών αιτημάτων, δηλαδή την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης, την εξέταση από την Επιτροπή του συνόλου των καταγγελιών τους και τη δικαστική προστασία τους.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2009

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ

1 σχόλιο: