Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Βλέποντας & Λέγοντας: «Κρίση και Απόκριση»

Παρακολουθήστε σε μαγνητοσκόπηση την ζωντανή συζήτηση του Σαββάτου, 6/3, σχετικά με τα επίκαιρα και τα επίχειρα της «κρίσης»Αν θέλετε να αναμεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κώδικα:
<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&layout=playerEmbedDefault&backgroundColor=0xffffff&backgroundAlpha=1&backgroundGradientStrength=0&chromeColor=0x000000&headerBarGlossEnabled=true&controlBarGlossEnabled=true&chatInputGlossEnabled=true&uiWhite=true&uiAlpha=0.5&uiSelectedAlpha=1&dropShadowEnabled=true&dropShadowHorizontalDistance=10&dropShadowVerticalDistance=10&paddingLeft=10&paddingRight=10&paddingTop=10&paddingBottom=10&cornerRadius=10&backToDirectoryURL=null&bannerURL=null&bannerText=null&bannerWidth=320&bannerHeight=50&showViewers=true&embedEnabled=true&chatEnabled=true&onDemandEnabled=true&programGuideEnabled=false&fullScreenEnabled=true&reportAbuseEnabled=false&gridEnabled=false&initialIsOn=false&initialIsMute=false&initialVolume=10&contentId=pla_c8d8fa32-0912-408c-9f83-b1459faca38a&initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2010/03/06/e9cb1156-bb15-4f39-ad9e-0843f1a0ff89_1040.jpg&playeraspectwidth=4&playeraspectheight=3&mogulusLogoEnabled=true&width=400&height=400&wmode=window" type="text/javascript"></script>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου