Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Βλέποντας & Λέγοντας: «Ιθαγένεια ΙΙ»

Με την συζήτηση του προηγούμενου Σαββάτου, έγινε σαφές ότι τα θέματα που συνδέονται με το ζήτημα του κώδικα ιθαγένειας είναι πάρα πολλά και η παραπληροφόρηση που έχει γίνει ακόμα περισσότερη. Αυτό το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου, στις 7:00μμ, συνεχίζουμε την συζήτηση με περισσότερα στοιχεία για το δίκαιο της ιθαγένειας γενικώς, αλλά και ειδικότερα για τον υπό αναθεώρηση κώδικα ιθαγένειας.

Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή και το chat που την συνοδεύει από την δική σας σελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:
<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&amp;layout=playerEmbedDefault&amp;backgroundColor=0xffffff&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0xffffff&amp;headerBarGlossEnabled=false&amp;controlBarGlossEnabled=false&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=false&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=0.9&amp;dropShadowEnabled=false&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=0&amp;paddingRight=0&amp;paddingTop=0&amp;paddingBottom=0&amp;cornerRadius=3&amp;backToDirectoryURL=null&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=null&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=false&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=true&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=5&amp;contentId=null&amp;initThumbUrl=null&amp;playeraspectwidth=4&amp;playeraspectheight=3&amp;mogulusLogoEnabled=true&amp;width=400&amp;height=400&amp;wmode=window" type="text/javascript">
</script><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" height="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://chatroll.com/bllg/embed?fgcolor=ddaa44&amp;bgcolor=ffffff&amp;textbgcolor=ffffff&amp;textfgcolor=000000&amp;sound=1&amp;border=1&amp;w=$0" width="400"></iframe>
<div style="text-align: center; width: 400px;">
<small><a href="http://exoapotv.blogspot.com" style="color: blue;">Σελίδα καναλιού</a></small></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου