Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Ανασκόπηση της δεκαετίας του '00 (πρώτο μέρος)


Η συνέχεια ζωντανά την επόμενη Παρασκευή στο Έξω από TV
Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας σελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:
<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&amp;layout=playerEmbedDefault&amp;backgroundColor=0xffffff&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0xffffff&amp;headerBarGlossEnabled=false&amp;controlBarGlossEnabled=false&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=false&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=0.9&amp;dropShadowEnabled=false&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=0&amp;paddingRight=0&amp;paddingTop=0&amp;paddingBottom=0&amp;cornerRadius=3&amp;backToDirectoryURL=null&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=null&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=false&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=false&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=3&amp;contentId=pla_b9e5a800-a5db-4f8d-8e01-afbdba99c51d&initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2010/01/01/369beff1-7c3e-4092-b2c8-745cacc83797_3570.jpg&amp;playeraspectwidth=4&amp;playeraspectheight=3&amp;mogulusLogoEnabled=true&amp;width=450&amp;height=450&amp;wmode=window" type="text/javascript">
</script>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου