Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Παρασκευή, 18-12-2009, 10:00 μμ : Βλέποντας & Λέγοντας

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή «Βλέποντας & Λέγοντας» της Παρασκευής, 18/12/2009, με θέμα:
Kράτος - «προστάτης»παρακολούθηση στον ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο και πολιτική νοοτροπία «γιατρού-ασθενούς».

Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας σελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:
<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&amp;layout=playerEmbedDefault&amp;backgroundColor=0xffffff&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0xffffff&amp;headerBarGlossEnabled=false&amp;controlBarGlossEnabled=false&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=false&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=0.9&amp;dropShadowEnabled=false&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=0&amp;paddingRight=0&amp;paddingTop=0&amp;paddingBottom=0&amp;cornerRadius=3&amp;backToDirectoryURL=null&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=null&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=false&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=false&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=3&amp;contentId=pla_af10f226-eb7a-45c8-a8ae-baafa31b8b43&amp;initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2009/12/18/f573a2b7-4e64-466e-8f92-f331263853f5_2020.jpg&amp;playeraspectwidth=4&amp;playeraspectheight=3&amp;mogulusLogoEnabled=true&amp;width=450&amp;height=450&amp;wmode=window" type="text/javascript">
</script>